วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 สนับสนุนกำลังพล อำนวยความสะดวกย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด ด้วยอากาศยาน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 สนับสนุนกำลังพล อำนวยความสะดวกย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด ด้วยอากาศยาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพลจาก กองร้อยทหารราบที่ 1431 ให้การสนับสนุนในการรับ – ส่งอากาศยาน และอำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย

เป็นหญิง ซึ่งมีอาการอาเจียนเป็นเลือด และเสียเลือดมาก ซึ่งคาดว่าเส้นเลือดดำในกระเพาะอาหาร อาจจะฉีกขาด โดยได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จากสนาม เฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

%d bloggers like this: