วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จิตอาสาบริจาคโลหิต พร้อมที่จะอยู่ เคียงข้างคุณ

” จิตอาสาบริจาคโลหิต พร้อมที่จะอยู่ เคียงข้างคุณ ”

——————————–
เมื่อ วันที่ 26 ม.ค.65 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตให้กับ นาย ประเสริฐ ประยูรไทย ป่วยด้วยโรค เกร็ดเลือดต่ำ ปัจจุบันต้องการเลือด พักรักษาตัว ณ รพ.ปาย ผลการปฏิบัติกำลังพลบริจาคโลหิตได้จำนวน 3 นาย ได้โลหิตจำนวน 1050 ซีซี ณ โรงพยาบาลปาย อ.ปาย จว.ม.ส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

%d bloggers like this: