Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน พร้อมดูแลรักษา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า

สวนสัตว์เชียงใหม่ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน พร้อมดูแลรักษา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยา สิงห์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำข้าราชการลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน พร้อมดูแลรักษา ต้นไม้ใส่ปุ๋ย ในวันรักต้นไม้แห่งชาติ กันอย่างพร้อมเพียง สืบเนื่อง ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำไปของชาติ ต่อมาให้ใช้คำว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day) เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี กำหนดให้จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ รณรงค์ให้ทุกคนมาร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ เช่น การให้ปุ๋ย พรวนดิน ถากถางวัชพืชที่โคนต้นไม้.

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน -เชียงใหม่