Uncategorized

พ่อเมืองตราดคนใหม่ รับฟังปัญหาพื้นที่เกาะช้าง ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันดูแลนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

ข่าว/ พ่อเมืองตราดคนใหม่ รับฟังปัญหาพื้นที่เกาะช้าง ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันดูแลนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน วันที่ 30 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการ จ.ตราด คนใหม่ พร้อม นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด,ท้องถิ่น จ.ตราด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ข้าราชการระดับอำเภอ และมอบนโยบาย แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคการทำงานในพื้นที่ กับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านโดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเกาะช้าง-นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรี ต.เกาะช้าง รายงานสภาพทั่วไปของพื้นที่ และการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้รับทราบ ปัญหาหลักๆของพื้นที่เกาะช้างก็มี เรื่องที่ดินทับซ้อน-น้ำเสีย-ขยะเกิดขึ้นจำนวนมากช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 

ด้านนายวันรุ่ง ขนรกุล กำนัน ต.เกาะช้าง ได้กล่าวรายงาน ถึงปัญหาช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวมักจะต้องรอเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากนานหลายชั่วโมง และความต้องการเร่งด่วนของชาวเกาะช้าง ขอให้ผู้ว่าราชการ จ.ตราด ช่วยผลักดันก็คือ โครงการถนนรอบเกาะช้าง ระหว่างบ้านบางเบ้า-บ้านสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ ระยะทางราว 9 กม.เพื่อช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดบนท้องถนน ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวจอดยานพาหนะบนถนนเพื่อรอคิวลงเรือเฟอร์รี่เป็นเวลาหลายชั่วโมง ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ เพื่ออุปโภค บริโภค ของสถานประกอบการโรงแรม-รีสอร์ท ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากเกาะช้างไม่มีระบบประปาภูมิภาค ต้องซื้อน้ำจากรถบรรทุก นำไปใส่ในถังขนาดใหญ่ บางส่วนใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติบนภูเขา บางส่วนเจาะบ่อบาดาลก็มีปัญหาน้ำกร่อย
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการ จ.ตราด

ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จะช่วยติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆที่ชาวเกาะช้างต้องการเร่งด่วนให้ พร้อมกับขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน ร่วมมือกันในการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะช้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้าย ขอให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องสำรวจกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆให้ใช้งานได้ตลอดเวลา สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจัง เพื่อเดินหน้าลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีสถิติผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 50-60 ราย/เดือน และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค/รายงาน