Uncategorized ข่าว พะเยา เกษตรกร

พะเยา ปล่อยแมลงหางหนีบกำจัดแมลงศัตรูพืช

พะเยา ปล่อยแมลงหางหนีบกำจัดแมลงศัตรูพืช

เกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ สาธิตการปล่อยแมลงหางหนีบ เพื่อเข้ากำจัดนอนกระทู้และแมลงสตูพืชในพื้นที่แปลงข้าวโพดของเกษตรกร หลังได้รับผลกระทบเนื่องจากหนอนกระทู้ระบาดหนักในพื้นที่ ส่งผลให้แปลงข้าวโพดของเกษตรกรอำเภอดอกคำใต้ ได้รับความเสียหาย ขณะที่ทางด้านเกษตรจังหวัดได้ทำการอบรมผู้นำในการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ยั่งยืนโดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดพื้นที่เกษตรปลอดภัย

นายนาวิน อินทจักร์ เกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา พร้อมกับแกนนำเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำแมลงหางหนีบเข้าทำการหว่านและปล่อยไว้ในแปลงข้าวโพดของเกษตรกร หลังพบว่ามีการระบาดของหนอนกระทู้ในแปลงข้าวโพดของเกษตรกร จนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ล่าสุดได้มีการนำแนวทางในการที่จะปรับแมลงศัตรูพืชดังกล่าว โดยวิธีการธรรมชาติและลดการใช้สารเคมีในพื้นที่

โดยนายเทวา ปัญญาบุญ ระบุว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือน ที่ผ่านมานั้นได้เกิดเหตุหนอนกระทู้ระบาดหนักในพื้นที่แปลงข้าวโพดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ทำให้ได้รับผลกระทบและความเสียหายหลายหมื่นไร่ ซึ่งทางอำเภอได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเบื้องต้น นั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในการดูแลพื้นที่ โดยการมีการกับดักนี้ตัวแก่ของหนอนกระทู้ ที่กัดกินต้นข้าวโพด ในช่วงระยะเวลาแตกใบอ่อนและในครั้งนี้ ก็ได้นำวิธีการแบบธรรมชาติด้วยการปล่อยแมลงหางหนีบ บริเวณแปลงข้าวโพดที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งแมลงดังกล่าวนั้นจะสามารถกำจัดหนอนกระทู้ได้เฉลี่ยแล้ววันละ 6 ถึง 10 ตัว ซึ่งตอนนี้ได้มีการสาธิตที่จะนำมาแมลงดังกล่าวนั้นเข้าไปกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ
สัมภาษณ์… นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้

ขณะที่นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา ได้เข้าทำการอบรมผู้นำการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยจะพัฒนาให้มีผู้นำในชุมชนในการดำเนินการในเรื่องของเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผลผลิตทางการเกษตรของพื้นที่ ให้เกิดความปลอดภัยซึ่งในส่วนของการดูแลปัญหาต่างๆนั้นในเรื่องของศัตรู พืชก็จะให้มุ่งเน้นในเรื่องของการทำเกษตรในลักษณะที่ใช้วิธีการแบบอินทรีย์