“รฎาวัญ”บุกภาคใต้ ตั้งสาขาพรรคเสมอภาคที่พังงา ชูนโยบาย “พรรคการเมืองของประชาชน”

“รฎาวัญ”บุกภาคใต้ ตั้งสาขาพรรคเสมอภาคที่พังงา ชูนโยบาย “พรรคการเมืองของประชาชน” ประชาชนร่วมคิดร่วมทำ นำปัญหายาเสพติดที่ระบาดรุนแรงบรรจุเป็นนโยบายสำคัญกำหนดวิธีแก้ไขครบทุกมิติควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความยากจน

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค นำคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาพรรค อาทิ พลเอกชัยเดช บุญรอด,นางพรหมพนิช บุญรอด, นางสาวฐิติพร ฌานวังศะ, นางสาวนลินภัสร องค์คุณารักษ์, นายอุดมศักดิ์ ธนบดีภูรินทร์, และนายพณิชพงศ์ แสงทอง ลงพื้นที่ภาคใต้ จัดประชุมตั้งสาขาพรรคเสมอภาค ภาคใต้ ที่จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดพังงา เข้าร่วมสังเกตุการณ์ตลอดเวลา มีสมาชิกพรรคเสมอภาคเข้าร่วมประชุมและร่วมสังเกตุการณ์จำนวนประมาณ 200 คน นางรฎาวัญ กล่าวว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคเสมอภาค ภาคใต้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าสาขาพรรคเสมอภาค ได้แก่ นายทรงสวรรค์ บัวแก้ว และนายประเสริฐ โบบทอง ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่ง รองหัวหน้าสาขาพรรคเสมอภาคฯ และมีคณะกรรมการบริหารสาขาภาคใต้ รวม 7 ตำแหน่ง ตามข้อบังคับพรรค

นางรฎาวัญ กล่าวอีกว่า นับเป็นนิมิตหมายทางการเมืองที่ดี ที่ประชาชนชาวพังงาที่เป็นสมาชิกพรรคเสมอภาค ร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งสาขาภาคใต้ของพรรคเสมอภาคได้เป็นผลสำเร็จ เพราะทุกคนมีความเข้าใจตรงกันว่าประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ทุกศาสนาสามารถขับเคลื่อนพรรคการเมืองโดยประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรงได้ และแม้ว่าลูกหลานของประชาชนจะไม่มั่งคั่งร่ำรวยไม่มีเงินจำนวนมาก ก็สามารถมีที่ยืนทางการเมืองอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีได้เช่นเดียวกัน

ส่วนแนวทางการเมืองของพรรคเสมอภาคเราเน้นการทำงานช่วยเหลือประชาชนเป็นหลัก หลีกเลี่ยงความขัดแย้งแบ่งพวก เพราะจะทำให้ประเทศชาติอ่อนแอทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม

“พรรคเสมอภาคคือสถาบันทางการเมือง ที่บริหารจัดการพรรคและสาขาพรรคแบบทูเวย์ พรรคให้ความสำคัญต่อคำแนะนำ ข้อเสนอ ความคิดเห็นของกรรมการบริหารสาขาภาค และสมาชิกพรรค เพราะทุกคนคือเจ้าของพรรคเสมอภาค ทุกคนจึงมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และปกป้องพรรคและบุคลากรของพรรคอย่างเสมอภาคกัน พรรคเสมอภาคจะนำนโยบายการพัฒนาประเทศแนวใหม่ที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมได้จริงมาดำเนินการทันทีเมื่อเราได้โอกาส และในการได้มาพบปะสมาชิกพรรคเสมอภาคที่พังงาอย่างใกล้ชิดครั้งนี้จึงได้รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ไปด้วยหลายเรื่อง จะได้นำปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนพรรคเสมอภาคโดยเร็ว” นางรฎาวัญ กล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง