นอภ.ฮอด ประธานเปิด “เมืองฮอดมินิมาราธอน ครั้งที่ 3”

นอภ.ฮอด ประธานเปิด “เมืองฮอดมินิมาราธอน ครั้งที่ 3”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายสิทธิ์ วงค์ม่าน นายอำเภอฮอดเป็นประธานเปิดโครงการ “เมืองฮอดมินิมาราธอน ครั้งที่ 3” เพื่อโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประจำปี 2565 โดยมีนางยุวดี ฟองศรี ประธานสมาคมศิษย์โรงเรียนฮอดพิทยาคม กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากโครงการสมทบทุนในการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์ ,เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตพื้นที่อำเภอฮอด,เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอฮอด รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ท่ามกลาง ศิษย์เก่า – ปัจจุบัน พลังมวลชนร่วมงาน การจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองฮฮด อำเภอฮอด บ้านแพะดินแดง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง