รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ฯองค์เทศน์ งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ฟองจันทร์ พัชรประภานนท์ โยมมารดา เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ฯองค์เทศน์ งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ฟองจันทร์ พัชรประภานนท์ โยมมารดา เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นองค์เทศน์ งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ฟองจันทร์ พัชรประภานนท์ อายุ 67 ปี โยมมารดา พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม/อาจารย์ประจำสาขาวิชาบาลี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีคณะลูกหลาน พ่อหนานจักรพงษ์ จันทร์มูล พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ วัดบุพพาราม ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: