“พระราชวิสุทธิญาณ” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ องค์เทศน์ งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ฟองจันทร์ พัชรประภานนท์ ณ วัดบุพพาราม

“พระราชวิสุทธิญาณ” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ องค์เทศน์ งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ฟองจันทร์ พัชรประภานนท์ ณ วัดบุพพาราม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ, ศ.ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี มจร.วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม,เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย, พ่อหนานหล้า วงศ์โสตถิไกร ผู้นำจิตวิญญาณชาวเขา อำเภออมก๋อย,ชมรมศิษย์สำนักวัดบุพพาราม,คณะลูกหลานแม่บัวคำ ทนันชัย พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ฟองจันทร์ พัชรประภานนท์ อายุ 67 ปี โยมมารดา พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม/อาจารย์ประจำสาขาวิชาบาลี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) เป็นองค์เทศน์ ณ วัดบุพพาราม 143 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: