12 กุมภาพันธ์ 2565 มณฑลทหารบกที่ 32 เปิดบ้านเปิดโอกาสต้อนรับชายไทยหัวใจเกินร้อย ที่พร้อมก้าวเข้ามาเป็นทหารกองประจำการด้วยความสมัครใจ บนเส้นทางที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคตอย่างมีเกียรติ ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี

12 กุมภาพันธ์ 2565 มณฑลทหารบกที่ 32 เปิดบ้านเปิดโอกาสต้อนรับชายไทยหัวใจเกินร้อย ที่พร้อมก้าวเข้ามาเป็นทหารกองประจำการด้วยความสมัครใจ บนเส้นทางที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคตอย่างมีเกียรติ ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.พ.65 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยวิทยากรจิตอาสา 904 เดินทางไปพบปะและให้กำลังใจชายไทยหัวใจเกินร้อย ที่พร้อมก้าวเข้ามาเป็นทหารกองประจำการด้วยความสมัครใจ โดยวิธีร้องขอเป็นกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 โดยในวันนี้เป็นการเข้ามารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ เฉพาะผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ คือ 18-20 ปี และผู้ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเท่านั้น (ใบดำ) อายุ 22-29 ปี ณ บริเวณสโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยในพื้นที่จังหวัดลำปางมีผู้สมัครใจฯผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้น 175 นาย แบ่งบรรจุตามหน่วยต่างๆในพื้นที่ได้แก่ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 ตามลำดับ ทั้งนี้หน่วยมีมาตรการจุดคัดกรอง การตรวจ ATK และการปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

หลักเกณฑ์การคัดเลือก ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่เป็นบุคคลที่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร โดยจะมีการพิจารณาขนาดร่างกายและความสมบูรณ์ของร่างกาย ตามผลการคัดเลือกในวันทำการคัดเลือกฯเป็นเกณฑ์ ผู้สมัครสามารถเลือกลงในหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์ หรือหากหน่วยทหารที่ต้องการสังกัดมีจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกก็จะนำเสนอหน่วยทหารใกล้เคียงให้พิจารณา พร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขัดข้อง หรือข้อกังวลใจของผู้สมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคนได้เข้ามาเป็นสมาชิกของกองทัพตามที่ตั้งใจไว้ อีกทั้งหากรับราชการครบ 2 ปี และมีคุณสมบัติครบตามที่ทางราชการกำหนด มีสิทธิสอบในโควต้าการสอบโรงเรียนนายสิบทหารบกตามที่กองทัพบกจัดสรรให้อีก 30 เปอร์เซ็น จาก 80 เปอร์เซ็น ของทหารกองประจำการ ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ 15 เปอร์เซ็น ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก ตลอดจนได้รับสิทธิสวัสดิการ ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติ

นับเป็นเจตนารมณ์ของกองทัพบกที่ต้องการเพิ่มช่องทางและโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักในอาชีพทหาร มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการโดยจะได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้ความสามารถในงานด้านความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคตต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง