พิธีหล่อองค์พระทันใจเก้าตื้อมณีรัตนนิมิตมงคล ให้สำเร็จภายในวันเดียว บนพื้นที่สูง บ้านห้วยไม้เดื่อ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

พิธีหล่อองค์พระทันใจเก้าตื้อมณีรัตนนิมิตมงคล ให้สำเร็จภายในวันเดียว บนพื้นที่สูง บ้านห้วยไม้เดื่อ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 พระครูสมุห์โกเมนทร์ คุณวีโร วัดสวนดอก พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะ และสมณะศัทธาสาธุชนทั้งหลาย ที่มีจิตอันเป็นกุศล ประกอบพิธีหล่อหลอมองค์ พระทันใจเก้าตื้อมณีรัตนนิมิตมงคล ศักดิ์สิทธิ์ ให้สำเร็จภายในวันเดียว ท่ามกลางสมณะศัทธาสาธุชนทั้งหลาย รูปแบ New Normal ณ สำนักสงฆ์พระบัณฑิพัฒนาราษฏร บนพื้นที่สูง บ้านห้วยไม้เดื่อ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง