ข่าว ยโสธร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งยโสธร

22 พฤษภาคม 2567 นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ นายอำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ้ง กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร ที่ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับกลุ่มเปราะบาง อำเภอกุดชุม  โดยมี นายวัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย มูลนิธิปอเต็กตึ้ง กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ และนายขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์ จากมูลนิธิรวมใจสามัคคียโสธร พร้อมคณะ

นายวัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย มูลนิธิปอเต็กตึ้ง กล่าวว่า ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่ของประเทศ มีสภาพอากาศที่ร้อนจัด และประกอบกลับมีพายุฤดูร้อนที่เคลื่อนผ่าน จึงทำให้ประชาชนได้ ประสบปัญหา ความเดือดร้อน เป็นจำนวนมาก มูลนิธิปอเต็กตึ้ง กรุงเทพฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชน ที่ไม่แสวงหาผลกำไรก่อตั้งมาถึงปีนี้เป็นเวลา 114 ปี เป็นมูลนิธิเอกชนที่ดำเนินงานสาธารณกุศลทำงานสังคมสงเคราะห์และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

โดยมีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยมหิดล เฉลิมพระเกียรติ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ตั้งปณิธาน”ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”ในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร ร่วมกันมอบสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอกุดชุม จำนวน 500 ชุด จาก128 หมู่บ้าน9ตำบล สร้างรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร

พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน