กองทัพภาคที่ 3 เข้ม “ยุติธรรม และโปร่งใส ในการตรวจเลือกทหาร”

กองทัพภาคที่ 3 เข้ม “ยุติธรรม และโปร่งใส ในการตรวจเลือกทหาร”

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 20 เมษายน 2565 ต้องเป็นไปตามกระบวนการตรวจเลือกฯ ที่คงไว้ซึ่งความยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ ตามความมุ่งหมายของทางราชการ นั้น

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ขอแจ้งให้ทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพ ที่มักจะใช้วิธีการโน้มน้าวทุกรูปแบบ แอบอ้าง หรือการเรียกรับผลประโยชน์ ว่าสามารถช่วยเหลือในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยวิธีใดๆ ซึ่งจะเกิดการเสียเงินหรือทรัพย์สิน โดยสูญเปล่า รวมทั้งพบเห็นกระบวนการใดๆ ในความไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือแจ้งหน่วยทหารได้โดยตรง

หรือสามารถส่งข้อมูลโดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 หรือแจ้งด้วยตนเอง ณ หน่วยทหารทุกแห่งใกล้บ้านท่าน เพื่อได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอยืนยันว่า กองทัพภาคที่ 3 จะได้ดำเนินการตามกระบวนการตรวจเลือกฯ ที่คงไว้ซึ่งความยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ ตามความมุ่งหมายของทางราชการต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
30 มีนาคม 2565