มทบ.33 จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน ร่วม เทศบาลนครเชียงใหม่  พัฒนาทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดเชื้อโรค บริเวณพื้นที่ของตลาดหนองหอย

มทบ.33 จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน ร่วม เทศบาลนครเชียงใหม่ พัฒนาทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดเชื้อโรค บริเวณพื้นที่ของตลาดหนองหอย

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาตลาดหนองหอย เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มี.ค.65 มทบ.33 ได้จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และแม่ค้าตลาดหนองหอย ร่วมพัฒนาทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดเชื้อโรค บริเวณพื้นที่ของตลาดหนองหอย อ.เมือง จ.เชียวใหม่

ทั้งนี้ได้แจกจ่าย สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือป้องกัน โควิด-19 ให้แก่พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจ่ายตลาด.

ทรงวุฒิ ทับทอง