(มีคลิป) “นาทีชีวิต” กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน

“นาทีชีวิต” กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน

ห้วงสายของวันที่ 9 เม.ย. 65 ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมือง จัดอากาศยาน ฮ.ท.145 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของ รพ.นครพิงค์ สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาย อายุ 73 ปี ซึ่งหมดสติจากโรคหัวใจ จาก รพ. ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ส่งต่อมายัง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาและพ้นขีดอันตรายแล้ว.

ทรงวุฒิ ทับทอง