(มีคลิป) “โครงการ ราษฎ รัฐ ร่วมใจต้านภัยแล้ง ศบภ.มทบ.32 ร่วมกับ อบต.พิชัย ลงพื้นที่ เติมน้ำ ปันสุข ช่วยเหลือชาวบ้าน 400 ครัวเรือน”

“โครงการ ราษฎ รัฐ ร่วมใจต้านภัยแล้ง ศบภ.มทบ.32 ร่วมกับ อบต.พิชัย ลงพื้นที่ เติมน้ำ ปันสุข ช่วยเหลือชาวบ้าน 400 ครัวเรือน”

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 12.00 น. ศบภ.มทบ.32 ได้รับการประสานจาก นาย เสริม เตชะสืบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.พิชัย บ้านไร่ศิลาทอง ว่า ชาวบ้านภายในพื้นที่ มีน้ำอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการ สืบเนื่องมาจากภัยแล้งในปีนี้ ที่ทวีความรุนแรง อีกทั้ง น้ำมีปริมาณน้อย ส่งผลต่อระบบสูบน้ำที่สูบได้ไม่เต็มที่ และเมื่อสูบน้ำดังกล่าวขึ้นมา ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้เนื่องจากน้ำดังกล่าวมีหินปูนปนอยู่ โดยมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนทั้งสิ้น 400 ครัวเรือน

ศบภ.มทบ.32 ร่วมกับ อบต.พิชัย ได้ดำเนินการเติมน้ำในที่กักเก็บคิดเป็นจำนวน 26,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้ผลกระทบ จำนวน 400 ครัวเรือน โดยการเติมน้ำจำนวนดังกล่าวเข้าที่กักเก็บ โดย ผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รู้สึกซาบซึ้ง และดีใจ ที่หน่วยงานราชการให้ความสำคัญ อีกทั้งยังบูรณาการ การทำงานร่วมกัน สามารถแก้ไข บำบัดทุกข์ของพี่น้องประชาชนในหน้าแล้งนี้ได้เป็นอย่างดี ในการนี้ นาย เสริม เตชะสืบ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไร่ศิลาทอง ได้กล่าวขอบพระคุณกองทัพบก และ มณฑลทหารบกที่ 32 ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับ อบต.พิชัย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: