พระเกจิ พระสงฆ์วัดมงคลนามในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 41 วัด 41 รูป มาเจริญพุทธมนต์(สวดมนต์ตั๋น) สมโภชองค์พระมหาธาตุเจดีย์

พระเกจิ พระสงฆ์วัดมงคลนามในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 41 วัด 41 รูป มาเจริญพุทธมนต์(สวดมนต์ตั๋น) สมโภชองค์พระมหาธาตุเจดีย์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 พระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน เชียงใหม่ พร้อมคณะสงฆ์ คณะศรัทธา โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน และชุมชน นิมนต์พระเกจิ พระสงฆ์วัดมงคลนามในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 41 วัด 41รูป มาเจริญพุทธมนต์(สวดมนต์ตั๋น) สมโภชองค์พระมหาธาตุเจดีย์ สักการะพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง เนื่องในประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง 2565 เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว มี เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal ณ วัดเชียงยืน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: