คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมกันจัดงานทำบุญประจำปี รำลึกบรรพชนผู้สร้างวัดโลกโมฬี ครบรอบ 21 ปี และทำบุญอายุวัฒนมงคล 56 ปี พรรษา 36 พระครูไพบูลเจติยานุรักษ,ดร.(ดวงคำ แสนยอด)

คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมกันจัดงานทำบุญประจำปี รำลึกบรรพชนผู้สร้างวัดโลกโมฬี ครบรอบ 21 ปี และทำบุญอายุวัฒนมงคล 56 ปี พรรษา 36 พระครูไพบูลเจติยานุรักษ,ดร.(ดวงคำ แสนยอด)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมกันจัดงานทำบุญประจำปี รำลึกบรรพชนผู้สร้างวัด และครบรอบ 21 ปี ที่พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เป็นประธานฟื้นฟูวัดโลกโมฬี มีพิธีสเดาะนพเคราะห์ เจริญพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนา โดยมีพระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ศรศักดิ์ จนฺทรํสี) เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต 5 เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทำบุญอายุวัฒนมงคล 56 ปี พรรษา 36 พระครูไพบูลเจติยานุรักษ,ดร.(ดวงคำ แสนยอด) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี มีพระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน เชียงใหม่ พระน้องชาย ร่วมด้วย ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี รูปแบบ New Normal ณ วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: