2 สโมสรฯจัดกิจกรรม“พิทักษ์สายตา” โดยแจกแว่นสายตาสั้น สายตายาว แว่นกันแดด ณ วัดใหม่ห้วยทราย

2 สโมสรฯจัดกิจกรรม“พิทักษ์สายตา” โดยแจกแว่นสายตาสั้น สายตายาว แว่นกันแดด ณ วัดใหม่ห้วยทราย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ไลออนส์ชัชวาล ไชยเศรษฐ์ ประธาน เขต 7,สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ราชพฤกษ์ ภาค 310- เอ 1 นำโดยไลออน ปาฏิหาริย์ มังคลาภรณ์ นายกสโมสรฯ,สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา นำโดยไลออนธารทิพย์ ทองงามขำ นายกสโมสรฯ,ไลออนส์วิไลลักษณ์ ตุ่นเครือ เหรัญญิกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา,ไลออนฐนิตาดา เมฆทา ผู้ช่วยเลขา สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ราชพฤกษ์ จัดกิจกรรม “พิทักษ์สายตา” โดยแจกแว่นสายตาสั้น สายตายาว แว่นกันแดด (ผู้ใหญ่และเด็ก) จำนวน 200 อัน ผู้ที่จะเข้ารับต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการ ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID – 19) ณ วัดใหม่ห้วยทราย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: