“ด้วยความห่วงใย…ใส่ใจรั้วชายแดน” ผบ.กกล.ผาเมือง เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ฉก.ม.4 ในพื้นที่ อ.เวียงแหง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

“ด้วยความห่วงใย…ใส่ใจรั้วชายแดน” ผบ.กกล.ผาเมือง เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ฉก.ม.4 ในพื้นที่ อ.เวียงแหง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ห้วงวันที่ 15 เม.ย. 65 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.กกล.ผาเมือง เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ฉก.ม.4 ในพื้นที่ อ.เวียงแหง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ดังนี้
– ฐานปฏิบัติการพระธาตุแสนไห อ.เวียงแหงฯ
– ฐานปฏิบัติการวัดฟ้าเวียงอินทร์ อ.เวียงแหงฯ
– ฐานปฏิบัติการดอยดำ อ.เวียงแหงฯ
– ฐานปฏิบัติการแปกแซม อ.เวียงแหงฯ
– ฐานปฏิบัติการกิ่วฮุง อ.แม่อายฯ
– ศูนย์ประสานงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่บ้านห้วยส้าน อ.แม่อายฯ

แม้จะเป็นห้วงเทศกาลสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ต่างไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: