ผบ.ฉก.ทพ.35 ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวชายแดนในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

ผบ.ฉก.ทพ.35 ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวชายแดนในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 และ นายทหารยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 ได้เดินตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง และ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บ้านแม่พลู ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ของกองร้อยทหารพราน3504 , จุดตรวจทางยุทธวิธี ของกองร้อยทหารพราน3507 บ้านวังผา ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ จุดตรวจทางยุทธวิธี ชุดปฎิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 บริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่าง อำเภอแม่สอด กับ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการสกัดกั้น ป้องปราม การกลับลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท

โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 ได้มอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังได้สอบถามความเป็นอยู่ของกำลังพล ตามฐานปฏิบัติการและ กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: