เวรกาชาด สายวันพฤหัสบดี ขอสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2565

เวรกาชาด สายวันพฤหัสบดี ขอสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวรกาชาด จังหวัดเชียงใหม่ สายวันพฤหัสบดี นำโดยนางเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ นางลัดดา สดายุรัตน์ พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก ขอสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ที่อาจล่วงเกิน เพื่อขออโหสิกรรม ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal ณ เรือนนที เทอเรส Ruannatee Terrace 80 ซอย ศิริธร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง