ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวอุตรดิตถ์ ข่าวเด่น

นายอำเภอลับแล นำคณะผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต 17 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด

24 เมษายน 2567 นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์  พร้อมด้วย คณะกรรมการและทีมดูแลผู้ป่วยสุขภาพ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรลับแล หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลลับแล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลฝายหลวง หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลลับแล กำนันตำบลฝายหลวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2,3,4,7,9 ตำบลฝายหลวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประธาน อสม.ตำบลฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นำคณะ เรือโทภัทรชัย ขันธหิรัญ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต 17 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสุขภาพจิตยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล

ทั้งนี้เพื่อเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด ไม่ให้เกิดภาวะทางจิตที่เป็นอันตรายหรือ ขอความรุนแรง รวมถึงหาแนวทางในการเผชิญเหตุความรุนแรงของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที เผื่อรถอันตรายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติด บุคคลใกล้ชิด และชุมชน โดยดำเนินการภายใต้ภารกิจตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ 2551 โดยในพื้นที่ตำบลฝายหลวง มีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดทั้งหมด 5 ราย

นาคา คะเลิศรัมย์  รายงาน