(มีคลิป) มทบ.32 รับมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มน้ำใจจาก กฟผ.แม่เมาะ เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

มทบ.32 รับมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มน้ำใจจาก กฟผ.แม่เมาะ เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมนฑลทหารบกที่ 32 เดินทางไปยัง อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 600 ขวด ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของดังกล่าว ณ บริเวณอาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อ 20 เมษายน 2565

จากการตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ยังมียอดผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพ และหัวหน้าครอบครัวต้องหยุดพักงาน ขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งถุงยังชีพและน้ำดื่มที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบให้นั้น เป็นสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ได้รับผลกระทบมีกำลังใจที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ให้ได้โดยเร็ววัน ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 32 จะขอเป็นสื่อกลางส่งมอบสิ่งของจำเป็นดังกล่าวให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึง ครอบคลุม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อันแสดงออกถึงความปรารถนาดีและความห่วงใย รวมทั้งจะสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางได้เป็นอย่างมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง