(มีคลิป) ประชุมเสวนาทูตอารายสถาปัตย์ภาคเหนือ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5

ประชุมเสวนาทูตอารายสถาปัตย์ภาคเหนือ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในการเยี่ยมชมอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และในเวลา 13.30 น. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนาทูตอารายสถาปัตย์ภาคเหนือ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกฤษนะ ทัวร์ยกล้อ ออกอากาศทางสถานีข่าวเนชั่น ณ ห้องประชุมภัตตาคารตูลู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผ่านการจัดกิจกรรม การประชุม การจัดแสดงสินค้า อาชีพ และผลงานคนพิการในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 โดยได้จัดการประชุมและเสวนาพิเศษขึ้น โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ภาคส่วนการท่องเที่ยว และภาคเอกชน ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการจัดทำอารยสถาปัตย์ และการจัดทำ จัดสร้างห้องสุขาที่ถูกต้อง” แก่กลุ่มเป้าหมายคนพิการที่เป็นทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ สำหรับการจัดเป็นไปเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดสร้าง จัดทำ “อารยสถาปัตย์” สำหรับคนสูงอายุ คนพิการ คนใช้รถเข็น ที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการพัฒนาอารยสถาปัตย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นต้นแบบมาตรฐานการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับผู้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล และยกระดับมาตรฐานอารยสถาปัตย์สู่สากล.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: