ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ปทุมธานี

ปทุมธานีรวมพลังทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ

11 มิถุนายน 2567 จังหวัดปทุมธานี รวมพลังทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการเป็นพลังแห่งความสามัคคีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ และได้จัดให้มีพิธี ฯ เชิญธงตราสัญลักษณ์ขึ้นประจำจุดตั้งธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อพักธง เก็บรักษาธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นเวลา 1 คืน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมานั้น


โดยในวันนี้ จังหวัดปทุมธานี รวมพลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดปทุมธานี มุ่งหน้าเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวม 47 กิโลเมตรโดย นางสาวปภาวี หนุมาน ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองปทุมธานีเป็นผู้นำขบวน กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมด้วย นายปัญญา นพขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายสมศักด์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก นายสุทิน นพขำ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายดิตถกร มงคลปทุมรัตน์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายสมศักดิ์ มะปรางทอง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ออกมาร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลังร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เริ่มเคลื่อนขบวนออกจาก จุดที่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปตามถนนรังสิต-ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ส่งต่อ จุดที่ 2 หน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุม 1 ตำบลบ้านกลาง จุดที่ 3 ปั๊ม ปตท.เภตรา ตำบลบ้านกลาง จุดที่ 4 ร้านปังเว้ยเฮ้ย (ก่อนขึ้นสะพานปทุมธานี 1) ตำบลบ้านกลาง จุดที่ 5 โรงรับจำนำปทุมธานี (ลงสะพานปทุมธานี 1) จุดที่ 6 ศูนย์ TOYOTA สาขาปทุมธานี (ข้างตลาดแอร์) จากนั้นส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ของสายที่ 6 ทั้ง 72 ธง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณพิธี ฯ ทั้งนี้จะพักธงอยู่ที่อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีเป็นระยะเวลา 1 เดือน 2567 ก่อนจะเคลื่อนชบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าสู่กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 พร้อมกับขบวนธงอีก 9 สายจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมในขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อไป
สญชัย คล้ายแก้ว  รายงาน