Reporter&Thai Army ข่าว สตูล ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผบ.ทร. ในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย ในพื้นที่จังหวัดสตูล

11 มิถุนายน 2567 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล/ผู้ว่าจังหวัดสตูล,นาวาเอกแสนย์ไท บัวเนียม ร.น.รองศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ตอนใต้ ศรชล.ภาค 3 และพันเอก ชัยวุฒิ พรมทอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5, น.อ.รัฐพล แก้วกระจาย ร.น. หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับพล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และคณะ ฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสตูล

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยมห้องติดตามสถานการณ์ และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล

นิตยา แสงมณี  รายงาน