ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ตำรวจ สภ.จังหาร ลงนามข้อตกลง โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด

10 มิถุนายน 67  นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอจังหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ของสถานีตำรวจภูธรจังหาร ณ ศาลาวัดสะอาดธรรมทานบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อย  มี พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีผ่องงาม ผกก.สภ.จังหาร ให้การต้อนรับ

โดยมีผู้นำทางศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมลงนามข้อตกลง ได้แก่ พระครูสุทธิธรรม ประภัศร์ เจ้าอาวาสวัดสะอาดธรรมทาน นายมานะ ศิริเลี้ยง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอจังหาร นายทวีสิทธิ์ มนตรีชน นายกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์ นางเยาวลักษณ์ เรียงอิศรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเปลือยตาล นายนิยม ผาเจริญ กำนันตำบลดงสิงห์ นายวิชัย คามมูลศรี ผู้ใหญ่บ้านหนองอ้อและประชาชนบ้านหนองอ้อเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

สมนึก บุญศรี  รายงาน