(มีคลิป) รองผบ.มทบ. 33 ร่วมกองอำนวยการรักษาความมั่นคง เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการผาลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดสร้างห้องน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของราษฏร

รองผบ.มทบ. 33 ร่วมกองอำนวยการรักษาความมั่นคง เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการผาลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดสร้างห้องน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของราษฏร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่บ้านนายอาทิตย์ ใจปัญญา ราษฏรหมู่บ้านปทุมนิเวศน์ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการผาลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรแพทย์ ตำบลเชิงดอย จิตอาสาตำบลเชิงดอย ในการจัดสร้างห้องน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของราษฏรในพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับการประสานจากนางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย ถึงความทุกข์ร้อนของราษฏร์ในพื้นที่ เรื่องไม่มีห้องน้ำใช้
ในการร่วมกันช่วยเหลือด้านกำลัง ในการร่วมจัดทำห้องน้ำจนเเล้วเสร็จ
ทั้งนี้นางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันในตำบลเชิงดอยได้เป็นผู้ประสานงาน ขอรับการช่วยเหลือ โดยมีผู้ร่วมสบทบการสร้างห้องน้ำให้ราษฏรในพื้นที่ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 แผ่น, พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) มอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างห้องน้ำ, นายวิรัช บัวชุม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย สมทบหิน และทราย จำนวน 5 กระสอบ, นายพิชิตพล สักกะโต ผู้ใหญ่บ้านแม่ดอกแดง หมู่ 1 สมทบเงินจำนวน 300 บาทจาก, นางวรมน จิตต์จรูญพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ 12 สมทบเสาปูน จำนวน 4 ต้น, สิบตรีบุญฤทธิ์ บุตรแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ประสาน โถส้วม จำนวน 1 อัน, นายบุญศรี เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ 12 สมทบประตู 1 บาน

ในการนี้นางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอยได้ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอยได้รับการประสานจากนางวรมน จิตต์จรูญพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ 12 เรื่องความทุกข์ร้อนของราษฏร์ในหมู่บ้านไม่มีห้องน้ำใช้ จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในด้านงบประมาณ แรงงาน จากหน่วยงาน ภาครัฐ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย รวมถึงจิตอาสาในพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือเป็นอย่างดี และทำการก่อสร้างห้องน้ำบ้าน นายอาทิตย์ ใจปัญญา บ้านเลขที่ 154/2 หมู่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จนแล้วเสร็จภายใน 1 วัน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฏร์ในพื้นที่ตำบลเชิงดอย.

ทรงวุฒิ ทับทอง