ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่จ๋าเต ชิหมื่อแปร

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่จ๋าเต ชิหมื่อแปร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่จ๋าเต ชิหมื่อแปร อายุ 83 ปี โยมมารดาของพระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก (ชิหมื่อแปร) เจ้าหน้าที่ศูนย์พระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดห้วยบง อำเภอกัลยาณิวัฒนา ณ วัดพระธรรมจาริกเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

ทรงวุฒิ ทับทอง