เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา นำคณะสงฆ์ คณะศรัทธาชาวบ้านอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมแสดงธรรมสังเวชกุศลศพคุณแม่จ๋าเต ชิหมื่อแปร

เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา นำคณะสงฆ์ คณะศรัทธาชาวบ้านอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมแสดงธรรมสังเวชกุศลศพคุณแม่จ๋าเต ชิหมื่อแปร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะสงฆ์ คณะศรัทธาชาวบ้านอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมแสดงธรรมสังเวชทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่จ๋าเต ชิหมื่อแปร อายุ 83 ปี โยมมารดาของพระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก (ชิหมื่อแปร) เจ้าอาวาสวัดห้วยบง อำเภอกัลยาณิวัฒนา ณ วัดพระธรรมจาริกเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

ทรงวุฒิ ทับทอง