เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เมื่อที่ 26 เมษายน 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี บุญณราช, นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์และนางวนิดา หล้าอ่อน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงานกาชาดวันศุกร์ออกรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตตั้งแต่เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน ถึงเวลา 19.00 น. มีผู้บริจาคโลหิต 45 ราย ได้โลหิต 37 ยูนิต และได้มอบเข็มให้ผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้งจำนวน 1 ราย, มอบเข็มให้ผู้บริจาคโลหิตครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย

โดยในวันนี้มีผู้ประสงค์จะบริจาคดวงตาจำนวน 11 ราย และบริจาคอวัยวะจำนวน 11 ราย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะตามสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: