(มีคลิป) พิธีเปิดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ จังหวัดเชียงใหม่”

พิธีเปิดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ จังหวัดเชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั้ง เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกผลไม้ กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปผลไม้ จำนวนกว่า 200 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดบนแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และการทำ Content Marketing รวมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งออก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: