กิจกรรม Army Farm Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

กิจกรรม Army Farm Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 เวลา 0800 – 17.00 น. ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 จัดกิจกรรม Army Farm Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ตามนโยบายของกองทัพบก ภายใต้แนวความคิด “ครอบครัวกองทัพบก ประกอบอาหารอร่อย โภชนาการดี มีความพอเพียง” มาประกอบอาหารพื้นบ้านภาคเหนือแบบเรียบง่าย ปรุงสุก ใหม่ สด สะอาด อุดมไปด้วยโภชนาการ มีความอร่อย ราคาประหยัด และมีความพอเพียง บนรถครัวสนามของกองทัพบก สำหรับมอบให้กับพี่น้องประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดขึ้น โดยได้เชิญข้าราชการ, ครอบครัว, นักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่เป็นสุดยอดฝีมือพ่อครัว หน่วยละ 3 นาย จากทั่วภาคเหนือใน 15 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 มาฝึกฝนและแข่งขันพัฒนาฝีมือ ด้วยการประกอบอาหารเลิศรส ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 3 เกษตรเขาฟ้า ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.อ. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ปษ.ผบ.ศปก.ทภ.3/รอง ผอ.ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานฯ ในการจัดกิจกรรมฯ

สำหรับผลการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ได้แก่
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 32 ในรายการอาหาร (เมนู) : มัจฉาอาลัมภางค์
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 38 ในรายการอาหาร (เมนู) : ปลาใต้น้ำ (มัจฉาหลงคงคา)
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กองพลพัฒนาที่ 3 ในรายการอาหาร (เมนู) : ปลานิลซอสเขียวหวาน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: