มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวอดีตผู้บริหาร

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวอดีตผู้บริหาร

วันที่ 29 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสนก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี พร้อมคณะ กราบขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ขอพรปีใหม่ อดีตผู้บริหาร พระครูสิริปริยัตยาภิรัติ ผศ. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และเพื่อขอเป็นการอโหสิกรรม ณ วัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: