ร้อยเอ็ด”จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน” อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ๚


ร้อยเอ็ด”จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน” อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ๚๚๚

***เวลา 09.30 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ หมู่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
*** นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ทุกอำเภอทั่วประเทศจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล

 

ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 และเดือนมกราคม 2562 โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของอำเภอเกษตรวิสัย ประกอบด้วย การจัดบริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน การตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต บริการการแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด จัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมผลงานเด่นด้านสุขภาพของ อสม. นอกจากนั้นยังได้บูรณาการร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ด้วยการแนะนำฝึกอาชีพจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรวิสัย วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ประมงอำเภอเกษตรวิสัย สหกรณ์การเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย และหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน

///////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวสื่อจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน