กิจกรรม Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

กิจกรรม Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ตามที่ กองทัพภาคที่ 3 ได้ริเริ่มจัดกิจกรรม Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ตามนโยบายของกองทัพบก ภายใต้แนวความคิด “ครอบครัวกองทัพบก ประกอบอาหารอร่อย โภชนาการดี มีความพอเพียง” มาประกอบอาหารพื้นบ้านภาคเหนือแบบเรียบง่าย ปรุงสุก ใหม่ สด สะอาด อุดมไปด้วยโภชนาการ มีความอร่อย ราคาประหยัด และมีความพอเพียง บนรถครัวสนามของกองทัพบก สำหรับมอบให้กับพี่น้องประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดขึ้น โดยได้เชิญข้าราชการ, ครอบครัว, นักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่เป็นสุดยอดฝีมือพ่อครัว หน่วยละ 3 นาย จากทั่วภาคเหนือใน 15 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 มาฝึกฝนและแข่งขันพัฒนาฝีมือ ด้วยการประกอบอาหารเลิศรส ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 3 เกษตรเขาฟ้า ค่ายสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นั้น

สำหรับผลการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ได้แก่
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 32 ในรายการอาหาร (เมนู) : มัจฉาอาลัมภางค์
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 38 ในรายการอาหาร (เมนู) : ปลาใต้น้ำ (มัจฉาหลงคงคา)
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กองพลพัฒนาที่ 3 ในรายการอาหาร (เมนู) : ปลานิลซอสเขียวหวาน
ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีความสนใจ สามารถเรียนรู้ การประกอบอาหารตามแบบ Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อปรุงรับประทานเองที่บ้านได้ ในยามวิกฤตโรคโควิด-19 ซึ่งมีรายการอาหาร (เมนู) เพื่อการเรียนรู้ มากกว่า 40 รายการ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางเพจ “Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3” หรือ ช่องทาง YouTube “ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ปี 2020” ต่อไป

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะเคียงข้างพี่น้องประชาชน ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในยาม ภัยพิบัติในทุกมิติ ให้พ้นจากวิกฤตการณ์ ในทุกโอกาส พร้อมที่จะทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคตต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
29 เมษายน 2565