ว่าที่ผู้สมัครเขต 1 และเขต 6 พรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่ปรุงอาหารให้คนไร้บ้าน ที่ “บ้านเตื่อมฝัน”

ว่าที่ผู้สมัครเขต 1 และเขต 6 พรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่ปรุงอาหารให้คนไร้บ้าน ที่ “บ้านเตื่อมฝัน”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน2565 นางภาวิณี อินทะสิทธิ์ ว่าที่ผู้สมัครเขต 1 และเขต 6 พรรคเสรีรวมไทย พร้อมคณะฯ เดินทางไปทำอาหารปรุงสุก ร่วมกันที่บ้านเตื่อมฝัน เพื่อคนไร้บ้าน อยู่บริเวณ ตลาดกาดก้อม วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ พร้อมด้วยมีเจ้าหน้าที่จาก พัฒนาสังคมและมนุษย์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมด้วย

“บ้านเตื่อมฝัน” กลุ่มคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ เป็นบ้านที่ช่วยเหลือคนไรับ้านที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะในบริเวณคูเมืองและรอบๆ ตัวเมืองเชียงใหม่ เราลงพื้นที่ร่วมศึกษาปัญหาและความช่วยเหลือผู้สมัครเขต 1 และเขต 6 ไปทำอาหารปรุงสุก ร่วมกัน เพื่อคนไร้บ้าน โดยเราลงพื้นที่ร่วมศึกษาปัญหาและความช่วยเหลือเพื่อให้คนกลุ่มนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: