วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สท.แขวงเม็งเม็งราย มาสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวขอพรผู้สูงอายุชุมชนหมื่นตูม – ชุมชนพันอ้น

สท.แขวงเม็งเม็งราย มาสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวขอพรผู้สูงอายุชุมชนหมื่นตูม – ชุมชนพันอ้น

มื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สท.อาคม กันทวงศ์, สท.สุธี สายมาธิปัญญา, สท.สิทธิพันธิ์ เจิมจันทร์, สท.สาคร ขัติยะ สท.นภาพร ยามศิริ สท.แขวงเม็งราย เป็นผู้แทน นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มาสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวขอพรผู้สูงอายุชุมชนหมื่นตูม นำโดยนายทศพร อนุกูล ประธานชุมชน พร้อมผู้สูงอายุในชุมชนพันอ้น ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำสืบกันมาเป็นประจำทุกปี อาจล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม และขออโหสิกรรม ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ 3 วัดหมื่นตูม ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: