หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 “ร่วมปันสุข บรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 “ร่วมปันสุข บรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน”

ห้วงบ่ายวันที่ 12 พ.ค. 65 กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค ให้กับประชาชนที่บ้านเรือนถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 5 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: