มทบ33 “เยี่ยมบ้านน้องทหารใหม่” ด้วยความห่วงใยเพราะ “เราคือครอบครัวเดียวกัน”

มทบ33 “เยี่ยมบ้านน้องทหารใหม่”
ด้วยความห่วงใยเพราะ “เราคือครอบครัวเดียวกัน”

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทน พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน ครอบครัวทหารใหม่ผลัดที่ 1/65 ที่มีฐานะยากจน จำนวน 2 ราย คือ นาง นามีแหล จะยอ มารดาของ พลฯ สุรศักดิ์ อุตมัง บ้านเลขที่ 89 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่และ นางกัลยา บุญเรือง มารดาของ พลฯ พงษ์ศักดิ์ บุญเรือง บ้านเลขที่ 54 หมู่ 13 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โดยได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทั้งสองครอบครัว เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้พูดคุยกับทหารใหม่ผ่าน VDO Call เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และให้มีความสบายใจที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารทุกระดับชั้นได้ให้การดูแลเอาใจใส่ ในความเป็นอยู่ของ ทหารใหม่ เป็นอย่างดี ซึ่งเปรียบเสมือนน้องคนเล็กของครอบครัวทหาร ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid – 19) อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง