(มีคลิป) จัดฝึกอบรมเสริมความรู้ผู้สนใจทำงานประเทศเกาหลีใต้  ครั้งที่ 5

จัดฝึกอบรมเสริมความรู้ผู้สนใจทำงานประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 5

ตัวแทนบริษัทฯจากรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ ติดตามการจัดอบรมเพิ่มความรู้การพัฒนาศักยภาพ และวัฒนธรรมภาษาเกาหลีใต้ &พัฒนาบุคลิกภาพ แนวทางการทำงานเกษตกรรมรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานเกาหลีใต้ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.65 ที่ห้องภรณ์รวี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ดร.คณิตศร หอมเย็น ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด (C.K BIO INNOVATIVE CO TD.) ให้การต้อนรับ Mr.KONG HYUN SOO ตัวแทนจากรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ ที่เดินทางมาสังเกตุการณ์ และติดตามการจัดอบรมวัฒนธรรมภาษาเกาหลีใต้ &พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานเกาหลีใต้ โดยมี ดร.ภาวนา เพ็ชรพราย ประธานหลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลี พร้อมทั้งเป็นผู้แปลและสอนภาษาให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านวัฒนธรรมของระเทศเกาหลีใต้ เชิงเกษตรกรรม

ดร.คณิตศร หอมเย็น ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด (C.K BIO INNOVATIVE CO TD.) เผยว่า ทางบริษัทฯ จัดการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้สนใจที่จะพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตนเองในการทำงาน เป็นการสนับสนุนแรงงานไทยให้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการเพิ่มศักยภาพความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรในรูปแบบใหม่ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมา ทางประเทศเกาหลีใต้เกิดการขาดแคลนแรงงาน และได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และทางบริษัทของประเทศเกาหลี ในประเทศไทย ได้ประสานงานมายังบริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด เพื่ออบรมแรงงานไทย ที่มีความต้องการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ประเทศเกาหลี โดยทางประเทศเกาหลีได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของแรงงานไทยที่มีความสามารถ มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเชิงนวัฒกรรมงานเกษตรกรรม เป็นหลัก ทางบริษัทฯจึงได้มีการจัดอบรมเพิ่มความรู้ขึ้น ซึ่งครั้งนี้ถือเป็น รุ่นที่ 5 มีจำนวนผู้เข้าทำการอบรมจำนวน 100 กว่าคน

บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด (C.K BIO INNOVATIVE CO TD.) เป็นตัวกลางที่ปรึกษา โดยได้รับกาาแต่งตั้งจากหน่วยงานท้องถิ่นจากรัฐบาลเกาหลีให้คัดเลือกบุคคลแรงงานไทย เพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ได้ปรึกษา ทางกระทรวงแรงงาน แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการประสานงาน เพื่อให้แรงงานไทย เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในประเทศเกาหลีอย่างชัดเจน

“บริษัทฯเราไม่ใช่บริษัทฯจัดหางาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเกิดการเข้าใจผิดว่าเราเป็นบริษัทที่จัดส่งแรงงาน มันจะให้ผิดในเรื่องของกฎหมายด้านแรงงาน ซึ่งบริษัทฯเราเป็นบริษัทที่ส่งเสริมอาชีพ และมีวัตถุประสงค์ที่จะให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีเท่านั้น แล้วทาง บริษัทฯต้องการที่จะอบรมคน ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ได้มีความรู้พื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี และเพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานให้ถูกใจกับทางนายจ้างที่ประเทศเกาหลี โดยในวันนี้เราได้มีการจัดการฝึกการอบรมเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว ทั้งนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อมวลชนทุกแขนง ว่าผู้ที่ประสงค์อยากไปทำงานที่ประเทศเกาหลี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา และรับสมัครเข้ามาฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทั้งภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศเกาเหลี”

การอบรบในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยในการอบรมมีทั้งการชม VTR ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ และแนะนำโครงการเกษตรตามฤดูกาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย Mr.KONG HYUN SOO ตัวแทนจากรัฐบาลเกาหลีพร้อม (ล่ามแปล) หลักสูตรภาษาเกาหลี และวัฒนธรรมเกาหลี จากดร. ภาวนาฯ ประธานหลักสูตรเกาหลี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พร้อมบรรยายเงื่อนไขและขั้นตอนการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัท CK. จัดอบรมหลักสูตร CK-KOREA ตลอดจนวิธีการ+เป้าหมายให้กับผู้สนใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ (ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศในแต่ละรุ่น) ไว้เป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนว่าได้รบการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรม ในรูปแบบใหม่ ระหว่างแรงงานไทย กับนายจ้างที่ประเทศเกาหลี ต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด สำนักงานใหญ่ 199/22 หมู่ 12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 062 – 2169388, 092 -5399500 (สำนักงานโลตัสหางดง) 100 หมู่ 10 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 052-076014 หรือ เวปไซต์WWW.CKBIONANO. COM.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: