(มีคลิป) พัน.พัฒนา 3 สนับสนุนกำลังพลชุดจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับนักเรียน รร.ยุพราชวิทยาลัย

พัน.พัฒนา 3 สนับสนุนกำลังพลชุดจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับนักเรียน รร.ยุพราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.65 เวลา 0800 กำลังพลชุดจิตอาสา พัน.พัฒนา 3 จำนวน 11 นาย ( น. 1 นาย, ส. 10 นาย) ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ จว.ช.ม. ในการรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับนักเรียน รร.ยุพราชวิทยาลัย ภายใต้กิจกรรม “นักเรียนเจียงใหม่ เปิดเรียนอุ่นใจ ปลอดภัยด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้น” เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนมีภูมิต้านทาน สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ อีกทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาและลดอัตราความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด -19 โดยมี นพ.ม.ล. สมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ รร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1500 คน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: