วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

“มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง”

“มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง”

มื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 พระวิมลมุนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุชาติ แก้วก้อ เจ้าหน้าที่ศูนย์พระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นตัวแทน มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ไปส่งพระรุ่งโรจน์ ฉายา อาภากโร นามสกุล รักศักดิ์สกุล อายุ 43 พรรษา 11 จบคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา อบรมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มชาติพันธ์ลาหู่ ณ อาศรมบ้านป่าคา / โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: