คณะญาติ ทำบุญ ครบ 100 วัน คุณยายพรอินทร์ พุกกะรัตน์

คณะญาติ ทำบุญ ครบ 100 วัน คุณยายพรอินทร์ พุกกะรัตน์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะญาติ แขกผู้มีเกียรติ นำโดย นายอารัญ พุกกะรัตน์ คุณธัลรัช เสาวพฤกษ์ คุณพิชัย พิทักษ์วรรัตน์ และนายชินภัทร สมุทรทัย รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ประกอบพิธีสวดพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศล ครบ 100 วัน คุณยายพรอินทร์ พุกกะรัตน์ อายุ 85 ปี ประกอบด้วยพิธีทอดผ้าบังสุกุล ถวายปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล ถวายปัจจัยบำรุงวัดสวนดอก และสมทบทุนปิดทององค์พระธาตุเจดีย์ ณ พระอุโบสถพระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: