ฉลององค์พระเจ้าทันใจเก้าตื้อมณีรัตนนิมิตมงคลศักดิ์สิทธิ์ ณ สำนักสงฆ์ห้วยไม้เดื่อ

ฉลององค์พระเจ้าทันใจเก้าตื้อมณีรัตนนิมิตมงคลศักดิ์สิทธิ์ ณ สำนักสงฆ์ห้วยไม้เดื่อ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 พระครูสมุห์โกเมนทร์ คุณวีโร วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และพระคมศักดิ์ สุขิโต เจ้าสำนักสงฆ์พระบัณฑิพัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยสมณะศรัทธา ร่วมกันจัดงานฉลององค์พระเจ้าทันใจเก้าตื้อมณีรัตนนิมิตมงคลศักดิ์สิทธิ์ และถวายเสนาสนะทั้งหลาย ท่ามกลางคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี รูปแบบ New Normal ณ สำนักสงฆ์พระบัณฑิตพัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงห้วยไม้เดื่อ บ้านห้วยไม้เดื่อ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: