(มีคลิป) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาด โดยมีนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล

ตามที่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 จำนวน 100,000 ฉบับ เพื่อหารายได้สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศล การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ พร้อมจับรางวัลผู้โชคดีที่ได้ร่วมสนับสนุนซื้อสลากรางวัลกาชาดไปแล้วนั้น วันนี้ (15 มิ.ย. 2565) ได้มีการจัดมอบรางวัลใหญ่ให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 เป็นรถยนต์ Toyota Fortuner จำนวน 1 รางวัล และรถจักรยานยนต์ Honda Wave จำนวน 9 รางวัล

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาดการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายพฤธิพงษ์ ประยูรศิริ ได้รับรถยนต์ Toyota Fortuner 1 คัน รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวโสภิดา ปันเป็ง, นางญาณิกา ปานทอง, นางสาววรรณพร อุปนันท์, นายกิตติกร ชัยวงศ์, นายจีรศักดิ์ มาหลัง, นางสาวฤทัยทิพย์ สมศรี, นางสาวชอนใบ กันทะวัง, นายยงยุทธ จิรทวีวงศ์ และนายวุฒิชัย ทองสุข ได้รับรถจักรยานยนต์ Honda Wave รางวัลละ 1 คัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: