ศป.บส.ชน. จัดกำลังพลจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำจังหวัดเชียงราย

ศป.บส.ชน. จัดกำลังพลจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน ภาคเหนือ (ศป.บส.ชน. ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชียงราย ,ผู้นำหมู่บ้าน ,ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ร่วมดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ ในลำห้วยบ้านปาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในการเกษตร ,ฟื้นฟูระบบนิเวศ,แก้ปัญหาการจัดการน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยฝาย มีขนาดกว้าง 3 ม. สูง 1.20 ม. ยาว 8 ม. โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 120 ครัวเรือน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: