โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย

โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เชียงใหม่ นำโดยอินทร์ริตา ยาวิชัย ผู้อำนวยโรงเรียน ธนัฏฐา วุฒิวณิชย์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม (รูปแบบ New Normal) ณ วัดเกตการาม ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง