ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2 เมษายน 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันที่วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ที่ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพัฒนาการศึกษาอาทิเช่น การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การพัฒนาการศึกษาในชุมชนเมือง การศึกษาพิเศษเพื่อผู้พิการ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด ทรงริเริ่มโครงการด้วยรักและห่วงใย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนในชนบทห่างไกล ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบทด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร์

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว/ 088-573-0542
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ